Poznaliśmy laureatów Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

Jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji wyłoniło 10 finalistów.

Etap finałowy odbędzie się w czwartek 17 listopada, w godzinach 11-14, w sali 246, w Gmachu Głównym PW. Poniżej lista finalistów.

  • Iga Ajdacka, Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych, magisterska, dr inż Izabela Karsznia
  • Pawel Kucharczyk, Przygotowanie środowiska testowego dla wybranych okularów do wirtualnej rzeczywistości (VR) w kontekście zastosowań geoinformacyjnych, inżynierska, dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
  • Maksymilian Gut, Opracowanie wizualizacji kartograficznej działań zbrojnych na przykładzie wybranych wydarzeń historycznych, magisterska, dr inż. Paweł Kowalski
  • Jordan Wilk, Wpływ zagospodarowania przestrzennego na krajobraz dzwiękowy miasta Lublin, magisterska, dr Szymon Chmielewski
  • Karolina Barbara Zdunek, Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do identyfikacji nawłoci (Solidago spp.), licencjacka, dr hab. Bogdan Zagajewski
  • Wiktoria Księżak, Multimedialna wizualizacja 3D walorów turystycznych starej części Turku, magisterska, prof. zw. dr hab. Beata Medyńska-Gulij
  • Anna Pawlicka, Dostępność Kampusu Morasko dla służb ochrony zdrowia i życia społeczności akademickiej, magisterska, prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
  • Patryk Biernacik, Analiza porównawcza wybranych metod geostatystycznych do modelowania powierzchni dna wybranego akwenu wodnego, magisterska, dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. PM
  • Anna Kozłowska, Ocena możliwości rozwoju energetyki solarnej na obszarze gminy Łobżenica z wykorzystaniem technologii GIS, inżynierska, dr Radosław Golba
  • Kacper Sobczak, Analiza manipulacji i zniekształceń informacji na mapach tematycznych, licencjacka, dr Izabela Gołębiowska

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018