Wyniki Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

W dniu 17 listopada 2022, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbył się Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji.

Wyniki Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

Jury wyłoniło następujących Laureatów:

W kategorii praca inżynierska/licencjacka:

1. miejsce Karolina Barbara Zdunek, Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do identyfikacji nawłoci (Solidago spp.), licencjacka, dr hab. Bogdan Zagajewski
2. miejsce Anna Kozłowska, Ocena możliwości rozwoju energetyki solarnej na obszarze gminy Łobżenica z wykorzystaniem technologii GIS, inżynierska, dr Radosław Golba
3. miejsce Kacper Sobczak, Analiza manipulacji i zniekształceń informacji na mapach tematycznych, licencjacka, dr Izabela Gołębiowska

W kategorii praca magisterska:

1. miejsce Anna Pawlicka, Dostępność Kampusu Morasko dla służb ochrony zdrowia i życia społeczności akademickiej, magisterska, prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
2. miejsce Jordan Wilk, Wpływ zagospodarowania przestrzennego na krajobraz dzwiękowy miasta Lublin, magisterska, dr Szymon Chmielewski
3. miejsce Patryk Biernacik, Analiza porównawcza wybranych metod geostatystycznych do modelowania powierzchni dna wybranego akwenu wodnego, magisterska, dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. PM

Laureatów konkursu wyłoniono spośród grona 10 finalistów, wybranych w pierwszym etapie konkursu.

  • Iga Ajdacka, Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych, magisterska, dr inż Izabela Karsznia
  • Pawel Kucharczyk, Przygotowanie środowiska testowego dla wybranych okularów do wirtualnej rzeczywistości (VR) w kontekście zastosowań geoinformacyjnych, inżynierska, dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
  • Maksymilian Gut, Opracowanie wizualizacji kartograficznej działań zbrojnych na przykładzie wybranych wydarzeń historycznych, magisterska, dr inż. Paweł Kowalski
  • Jordan Wilk, Wpływ zagospodarowania przestrzennego na krajobraz dzwiękowy miasta Lublin, magisterska, dr Szymon Chmielewski
  • Karolina Barbara Zdunek, Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do identyfikacji nawłoci (Solidago spp.), licencjacka, dr hab. Bogdan Zagajewski
  • Wiktoria Księżak, Multimedialna wizualizacja 3D walorów turystycznych starej części Turku, magisterska, prof. zw. dr hab. Beata Medyńska-Gulij
  • Anna Pawlicka, Dostępność Kampusu Morasko dla służb ochrony zdrowia i życia społeczności akademickiej, magisterska, prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
  • Patryk Biernacik, Analiza porównawcza wybranych metod geostatystycznych do modelowania powierzchni dna wybranego akwenu wodnego, magisterska, dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. PM
  • Anna Kozłowska, Ocena możliwości rozwoju energetyki solarnej na obszarze gminy Łobżenica z wykorzystaniem technologii GIS, inżynierska, dr Radosław Golba
  • Kacper Sobczak, Analiza manipulacji i zniekształceń informacji na mapach tematycznych, licencjacka, dr Izabela Gołębiowska

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018