Wręczono Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji za rok 2021

Poznaliśmy wyniki konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. (edycja V – 2022 rok).

Nagrody wręczono w 5 kategoriach:

1. Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace inżynierskie otrzymali:

 • inż. Jakub Krzysztof Kaczorowski za pracę „Zastosowanie technologii GIS w projektowaniu układu transportu zbiorowego na przykładzie miasta Brzeg Dolny”, której promotorem była dr inż. Anna Fijałkowska, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
 • inż. Tymon Lewandowski za pracę „Wyznaczanie deformacji powierzchni terenu na obszarach zurbanizowanych z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej”, której promotorem był dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • inż. Łukasz Piotr Wilk, za pracę „Wykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do semantycznej segmentacji obiektów na lotniczych zdjęciach ukośnych” której promotorem był prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

2. Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace magisterskie otrzymali:

 • mgr inż. Maciej Lackowski za pracę „Ocena możliwości wykorzystania rezyduów obserwacji GNSS do wykrywania przemieszczeń punktów” której promotorem był dr inż. Kamil Kaźmierski, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • mgr inż. Grzegorz Marut za pracę „Modelowanie opóźnienia troposferycznego w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem niskokosztowych odbiorników GNSS URANUS” której promotorem był dr hab. inż. Tomasz Hadaś, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • mgr Marcin Kluczek za pracę „Ocena skuteczności klasyfikacji pokrycia terenu według wydzieleń Corine Land Cover” której promotorami byli dr hab. Bogdana Zagajewski oraz dr Edwin Raczko, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski;
 • mgr inż. Adam Kostrzewa za pracę „Ocena jakości lotniczego skanowania laserowego technologii pojedynczego fotonu” której promotorem był dr hab. inż. Krzysztof Bakuła, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

3. Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie otrzymali:

 • dr inż. Piotr Benduch za rozprawę pt. „Ocena przydatności danych ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru opodatkowania nieruchomości” której promotorem był hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH w Krakowie;
 • dr. inż. Katarzyna Cegielska za rozprawę pt. „Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS” której promotorem był dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

4. Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii krajowe publikacje przyznano:

 • za pracę zbiorową zatytułowaną „Dane satelitarne dla administracji publicznej” wykonana na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej.

5. Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii innowacyjne rozwiązania otrzymali:

 • prof. dr hab. Tomasz Niedzielski, dr Mirosława Jurecka, dr Bartłomiej Miziński za „System SARUAV do automatycznej detekcji osób na zdjęciach lotniczych jako narzędzie wspierające poszukiwania osób zaginionych

 

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018