• gisplay.pl

Mapa dostępności komunikacyjnej Wrocławia

W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia udostępniono mapę, na której przedstawiono dostępność do infrastruktury komunikacyjnej.

Mapa dostępności komunikacyjnej Wrocławia

Mapa dostępności komunikacyjnej Wrocławia (fot. gis.um.wroc.pl)

Mapa wykonana została z inicjatywy wrocławskiego Biura Zrównoważonej Mobilności, w oparciu o autorską metodologię analizy dostępu do infrastruktury komunikacyjnej miasta. Opisane walory poziomów dostępności komunikacyjnej zostały wskazane w oparciu o wiele kryteriów, w tym między innymi:

  • odległość od przystanku,
  • liczbę linii komunikacji miejskiej,
  • dostęp do drogi.

Każdy z kolorów na mapie odpowiada jednemu z 6 poziomów dostępności. Najciemniejszy zielony kolor oznacza, że mamy z tego miejsca m.in. dostęp do przystanków obsługiwanych przez kilkanaście linii autobusowych, tramwajowych i/lub stacji kolejowej. Tereny takie położone są głównie w ścisłym centrum Wrocławia lub przy ważnych węzłach przesiadkowych (np. pl. Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki, Kwiska, FAT, DW Nadodrze, DW Mikołajów).

Na razie mapa bazuje na danych przestrzennych z 31 grudnia 2021 r. Wkrótce pojawią się dane na koniec 2022. Będą corocznie aktualizowane. Ale mapa przedstawia też perspektywę 2023 roku, w której uwzględniony jest już np. tramwaj wzdłuż ul. Popowickiej i na Nowy Dwór, a także wiele innych inwestycji miejskich, które właśnie się toczą. Opisane wyżej dane aktualizowane będą za każdym razem po ukończeniu ważnych, miejskich inwestycji komunikacyjnych (np. oddaniu nowej trasy tramwajowej, ważnego odcinka drogowego itp.).

Dane dotyczące dostępności można przeglądać na mapie w zestawieniu z innymi informacjami o mieście, na przykład przebiegiem tras rowerowych, lokalizacją parkingów „Parkuj i Jedź” czy terenów pod zabudowę.

Mapa dostępna jest na stronie gis.um.wroc.pl 

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018