• gisplay.pl

Gliwice zamawiają ortofotomapę

Miasto Gliwice ogłosiło przetrag na wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy.

Zamówienie obejmuje wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjec lotniczych pionowych o wielkosci piksela terenowego nie wiekszej niz 5 cm oraz na ich podstawie opracwoanie wysokorozdzielczej ortofotomapy.

Termin składania ofert mija 27 stycznia 2023 roku o godz. 9:00

Ogłoszenie

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018