• gisplay.pl

Wyłoniono zwycięzców w Konkursie Minigranty im. Anny Pasek

Poznaliśmy zwycięzców w III edycji Konkursu – Minigranty im. Anny Pasek, dedykowany młodym zespołom, które w swych badaniach i działaniach, twórczo wykorzystują narzędzia i techniki geoinformacji.

W tym roku narodzone zostały trzy projekty:

Pierwsi zwycięzcy to zespół w składzie: Sandra Chrustowska, Klaudia Greszta oraz Marta Żuber wraz z opiekunem naukowym dr hab. Leszkiem Gawrysiakiem. Studentki 2 i 3 roku I stopnia kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pasjonują się dziedziną badań geograficznych i informatycznych w tym min. narzędziami i rozwiązaniami GIS, nowoczesnymi metodami analiz oraz programowaniem. Swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas studiów i działalności w kole naukowym wykorzystują podczas badań oraz działalności projektowej i dydaktycznej. W swoim doświadczeniu posiadają już kilka mniejszych osiągnięć m.in. w obszarze dydaktyczno-promocyjnym organizując coroczne wydarzenia w ramach GIS Day oraz prowadząc warsztaty z zakresu GIS w szkołach partnerskich UMCS. To co wyróżnia zespół to przede wszystkim zapał, chęć do pracy i dalszego rozwoju oraz kreatywność.

Drudzy zwycięzcy to zespół w składzie: Karolina Ostas oraz Jakub Wieczorkowski - studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Geodezja i Kartografia w zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. Karolina posiada tytuł inżyniera z gospodarki przestrzennej ze specjalizacją w urbanistyce, broniąc pracę dotyczącą wykonania koncepcji przekształceń funkcjonalno-przestrzennych zabytkowego centrum miasta. Na co dzień zajmuje się analizą nieruchomości, dobrze znając obecny rynek inwestycyjny. Jakub obronił tytuł inżyniera z geodezji i kartografii wykonując analizę porównawczą dostępności transportu miejskiego na terenie Los Angeles, Hong Kongu i Warszawy na podstawie danych OpenStreetMap. Razem tworzą zgrany zespół z interdyscyplinarną wiedzą, który łączy wspólne zamiłowanie do analiz przestrzennych i technologii GIS. Cenią sobie rozwój, a także odważne podejście do nowych wyzwań.

Trzeci zwycięzcy to: Karolina Raszuk i Karolina Tomczak to zespół studentek kierunku Geodezji i Kartografii na specjalizacji Systemy Informacji Przestrzennej z Politechniki Warszawskiej. Karolina Raszuk obroniła tytułu inżyniera na Uniwersytecie Warszawskim z Geologii, natomiast Karolina Tomczak na Politechnice Wrocławskiej z Geodezji i Kartografii. Łączy je m.in. zainteresowanie technologią GIS, którą chcą się podzielić, wykonując projekt na temat możliwości jej wykorzystania w lokalnej społeczności. Przygotowana lekcja dla uczniów szkół ponadpodstawowych dodatkowo umożliwi zebranie i przetworzenie danych przestrzennych na temat waloryzacji lokalnych zabytków.

Partnerami i organizatorami Konkursu są Fundacja im. Anny Pasek oraz Esri Polska. Sponsorami głównymi Konkursu jest firma PW Pasek.

Źródło: Fundacja im. Anny Pasek

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser