• gisplay.pl

KOWR podpisał drugą umowę na dane satelitarne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał drugą umowę na nowo pozyskane zobrazowania satelitarne w ramach budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR). Wartość kontraktu zawartego z ProGea 4D Sp. z o.o. wynosi 2,63 mln zł.

ProGea 4D dostarczy na potrzeby budowy systemu S2MUR nowo pozyskane zobrazowania satelitarne o bardzo wysokiej rozdzielczości, tzw. zobrazowania targetowane. Termin realizacji to 36 miesięcy od podpisania umowy (z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy). Umowa z krakowską spółka obejmuje drugą część zamówienia na „Usługę dostępu do wysokorozdzielczych scen satelitarnych na potrzeby realizacji budowy systemu S2MUR”.

Kilka dni temu, w ramach tego samego zamówienia (pierwsza część), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał pierwszą umowę na dostęp do permanentnego monitoringu satelitarnego z firma SatRev S.A. o wartośi 39 mln zł.

Projekt S2MUR

Celem S2MUR jest zaprojektowanie i budowa systemu IT wykorzystującego synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie kraju. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego jak i w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018