• gisplay.pl

Jakie plany Rady IIP na ten rok?

W dniu 25 stycznia 2023 r. w siedzibie Głównego Urzędu i Kartografii  odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Podczas spotkania, Przewodnicząca Rady, p.o. Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii związane z rozwojem udostępnianych usług sieciowych oraz informacje dotyczące statystyk udostępnianych danych. Każdy z obecnych przedstawicieli organów wiodących zaprezentował swoje najważniejsze działania realizowane w ostatnich miesiącach w zakresie Infrastruktury Informacji Przestrzennej - m.in. GUS skupia się na rozbudowie portalu geostatystycznego, a Wody Polskie opracowują hydroportal. Natomiast przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zaprezentowali wyniki prac związane z wdrażaniem INSPIRE, udostępnianych danych środowiskowych oraz pokazali najciekawsze funkcjonalności portalu środowiskowego GIOŚ. Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Ewa Surma przedstawiła aktualne dane dotyczące wdrażania INSPIRE.

Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2023, który zakłada:

  1. Wymianę informacji nt. prac poszczególnych organów wiodących i innych instytucji w zakresie rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
  2. Opiniowanie projektów: aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych oraz planów i sprawozdań.
  3. Weryfikację i analizę potrzeb w zakresie pracy Zespołów Zadaniowych Rady IIP.
  4. Wspieranie i popularyzacja działań w zakresie upowszechniania wiedzy o danych przestrzennych i możliwościach ich wykorzystywania.
  5. Opracowanie kierunkowych założeń w zakresie dalszego rozwoju krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 29 marca 2023 r.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser