• gisplay.pl

Zaktualizowane zbiory BDOO dostępne do pobrania z Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono do pobrania zaktualizowane zbiory Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw.

Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej ingerencji. Proces automatycznej generalizacji zbudowany jest w oparciu o oprogramowanie FME oraz ESRI.

Zaktualizowane zbiory BDOO w postaci paczek danych dla poszczególnych województw, jak i w paczce dla całego kraju, obecnie można pobrać ze strony www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane do pobrania - Topografia - Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych. Dane są dostępne w formacie GML. Zaktualizowane zostały również usługi przeglądania WMS i WMTS prezentujące BDOO.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018