• gisplay.pl

Bytom zaktualizował ortofotomapę i udostępnił nowe aplikacje

Dostępna jest nowa ortofotomapa Bytomia będąca częścią Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Nowością jest też portal i.Konto, z którego mogą korzystać geodeci, rzeczoznawcy, projektanci, komornicy, a od niedawna również wszyscy zainteresowani.

Bytom na ortofotomapie z 2022 roku (fot. sitplan.um.bytom.pl)

Bytom na ortofotomapie z 2022 roku (fot. sitplan.um.bytom.pl)

Najnowsza ortofotomapa obejmuje cały obszar miasta, a jej rozdzielczość terenowa wynosi 5 cm/pixel. Zdjęcia lotnicze, na podstawie których została opracowana nowa ortofotomapa, zostały wykonane w marcu ubiegłego roku. Nowe dane zostały zaimplementowane do systemu WIIP oraz planu miasta w formie warstwy mapowej pn. „Ortofotomapa 2022”. Mapa jest dostępna na: https://sitplan.um.bytom.pl

W ramach portalu i.Konto dostępne są aplikacje:

  • i.Wniosek - dla klientów indywidualnych - przeznaczony do obsługi wniosków o wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnienie wybranych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jego głównymi zaletami są: szybka autoryzacja wnioskodawcy za pośrednictwem ePUAP, łatwe przygotowanie wniosku za pomocą interaktywnych formularzy, natychmiastowe otrzymywanie informacji o przygotowanych materiałach i dokumencie obliczenia opłaty na podany kontakt mail, realizacja opłat przez system płatności internetowych oraz automatyczne przygotowanie i udostępnienie zamówionych materiałów po dokonaniu wpłaty. Do portalu można zalogować się, wykorzystując platformę ePUAP lub zarejestrować własne konto i.Wniosek (w tym celu należy złożyć do Wydziału Geodezji prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie dostępu do aplikacji).
  • i.Projektant - dla projektantów - umożliwia zarejestrowanym podmiotom składanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Portal oferuje interaktywny formularz wniosku, otrzymywanie informacji mailowej o opłatach oraz możliwość ich dokonania przez system płatności internetowych. Ponadto, projektanci mogą śledzić, na jakim etapie narady koordynacyjnej znajduje się złożona dokumentacja.
  • i.Rzeczoznawca - dla rzeczoznawców majątkowych - osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami mogą zawrzeć umowę na korzystanie z modułu i.Rzeczoznawca. Dzięki tej aplikacji możliwe jest wykupienie dostępu czasowego do danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a następnie wygenerowanie zbioru danych z Rejestru Cen Nieruchomości oraz dostęp do materiałów stanowiących podstawę zmian ewidencyjnych. Portal umożliwia złożenie wniosku, dokonanie płatności online oraz przeglądanie zamówień.
  • i.Komornik - dla kancelarii komorniczych - umożliwia weryfikację czy wskazany podmiot figuruje w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Bytomia. Moduł ten adresowany jest głównie do kancelarii komorniczych. Komornicy mogą w łatwy sposób przyśpieszyć i zautomatyzować swoje zapytania o dane podmioty bez przesyłania dodatkowych wniosków o udostępnienie dokumentów z bazy danych EGiB. Praca w aplikacji jest dwuetapowa. Na początku uzupełniane są parametry sprawy w ramach której następuje zapytanie o konkretny podmiot. Po weryfikacji, czy podmiot występuje, użytkownik aplikacji decyduje, czy w związku z pozytywnym wynikiem przeszukania bazy przechodzi do etapu drugiego, tj. złożenie zamówienia na dokumenty, z których wynika stan własności. Płatności za zamówione dokumenty można dokonać w pełni przy użyciu środków płatności elektronicznej.
  • i.Kerg - dla wykonawców prac geodezyjnych - system wspomagający obsługę robót geodezyjnych;

Dodatkowo dane zostały dodane do usługi WMS, za pomocą której istnieje możliwość korzystania z nich w zewnętrznych aplikacjach.

Informacje dot. dostępów do poszczególnych aplikacji (w tym regulaminy poszczególnych usług, czy formularze wniosków o dostęp do nich) można znaleźć na stronie https://i-biip.um.bytom.pl/ikerg.html

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser