• gisplay.pl

Mapa cmentarzy w województwie łódzkim

W Geoportalu Województwa Łódzkiego opublikowana została aplikacja mapowa pt. Mapa cmentarzy w województwie łódzkim.

Mapa cmentarzy w województwie łódzkim

Mapa cmentarzy w województwie łódzkim (fot. rsip.lodzkie.pl)

Praca zwyciężyła w konkursie „Łódzkie na mapach 2022”. Mapa przedstawia lokalizację nekropolii w województwie łódzkim z rozróżnieniem na cmentarze:

 • rzymskokatolickie;
 • choleryczne;
 • ewangelickie;
 • żydowskie;
 • komunalne;
 • mariawickie;
 • prawosławne;
 • baptystów;
 • zwierząt;
 • wojenno/wojskowe;
 • zielonoświątkowe.

Dane zostały pozyskane na podstawie Open Street Map, Google Maps, Ortofotomapy, Rejestru i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków z podziałem na powiaty oraz na podstawie stron internetowych prowadzonych przez hobbystów i danych gminnych.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018