• gisplay.pl

SIP Wielkopolski oficjalnie zaprezentowany

System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) został oficjalnie zainaugurowany w poniedziałek 13 lutego podczas konferencji, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego to wieloetapowe przedsięwzięcie, które stanowi część systemu zarządzania województwem. Ma on wspierać zadania samorządu województwa wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również potrzeb mieszkańców. Budowa SIPWW stanowi również wypełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego INSPIRE.

- To ogromny zestaw informacji dotyczących przestrzeni całego województwa, które obrazują co w Wielkopolsce jest zebrane w formie map czy zestawów danych. Dotyczą one tego, co mamy w przestrzeni, pod ziemią i na ziemi – tłumaczy Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Do tej pory planowanie inwestycji na danym terenie wymagało wielokrotnego obiegu informacji między różnymi wydziałami i departamentami urzędów. Dzięki portalowi SIPWW znajdziemy kilkadziesiąt zbiorów danych pochodzących z zasobów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kilku jednostek podległych w jednym miejscu. 

Są to m.in. mapy glebowo-rolnicze, informacje o dofinansowaniu z funduszy unijnych, dane o bezrobociu, dane o środowisku i klimacie oraz wiele innych zbiorów. Dla wygody użytkowników w Systemie prezentowane są także wybrane dane z portali lokalnych, które są istotne przy analizach obszaru, jak ewidencja gruntów i budynków. W SIPWW jest kilka unikatowych rozwiązań, które wyróżniają system spośród innych dostępnych portali informacyjnych.

- Jest to wiarygodny element informacji o terenie, z którego będą mogli skorzystać nie tylko urzędnicy, czy inwestorzy, ale każdy z mieszkańców Wielkopolski. Oczywiście jest to system otwarty, dlatego będzie na bieżący aktualizowany i stopniowo będzie obrastał nowymi treściami – podkreśla Marek Woźniak.

W system wbudowany jest również moduł statystyczny, który umożliwia tworzenie własnych kompozycji mapowych. Wybrane dane można prezentować, np. w formie wykresów i kartogramów oraz zapisać utworzoną w ten sposób kompozycję mapową na własne potrzeby. Kolejną funkcją różniącą SIPWW od lokalnych systemów informacji przestrzennej są e-usługi. Usługa prowadzenia konsultacji społecznych, dzięki której możemy mieć wpływ, m.in. na to, jak będzie wyglądała nasza okolica. Każdy użytkownik, oprócz tego, że może złożyć wniosek o konsultację, ma możliwość również złożenia petycji czy wzięcia udziału w dyskusji.

Stworzenie SIPWW kosztowało 24 mln zł, z czego ponad 20 mln stanowiło dofinansowanie unijne, a 3,8 mln to środki własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. System dostarczyło konsorcjum wykonawcze, w którego skład wchodzi firma GISPartner sp. z o.o. i COMP S.A

– Prace nad projektem SIPWW trwały 2 lata. Sama, wykonywana iteracyjnie, migracja ogromnej ilości danych zajęła kilka miesięcy. Było to złożone przedsięwzięcie techniczne i cieszymy się, że jego ostateczny efekt jest tak dobry – tłumaczy Rafał Juszczyk, Dyrektor Działu Zarządzania Projektami GISPartner. - Jedna, zintegrowana platforma zastąpiła ogrom plików Excel, Word, czy PDF, które zgromadzili przez lata pracownicy urzędu. Teraz urzędnicy mają łatwy, centralny dostęp do pełnej bazy danych zebranych od wszystkich departamentów, a interesanci mogą sprawnie i szybko uzyskać potrzebne im informacje. A wszystko to bez wychodzenia z domu – dodaje.

Kluczowe przy tworzeniu SIPWW było wykorzystanie innowacyjnej technologii iMap, która daje szerokie możliwości wdrażania zaawansowanych portali wykorzystujących geoinformację, przeznaczonych dla instytucji publicznych i klientów komercyjnych.

- iMap, to stos technologiczny rozwijany przez GISPartner od niemal 20 lat. To elastyczne i niezawodne nawet przy znaczących obciążeniach narzędzie wykorzystaliśmy już w dziesiątkach naszych wdrożeń. Obecnie stosujemy tę technologię przy realizacji dwóch innych projektów geoportali wojewódzkich. Warto zaznaczyć, że iMap jest silnikiem, na którym opiera się Geoportal Krajowy – czwarty najpopularniejszy serwis administracji publicznej w Polsce – podkreśla Andrzej Szostek, Prezes Zarządu GISPartner.

W poniedziałkowej konferencji wzięli udział Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju, parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, samorządowcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego. 

Więcej informacji o SIPWW: http://sipww.pl/pl/

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser