• gisplay.pl

Powstał system monitoringu brzegów Półwyspu Helskiego

Dostępna jest już platforma online z aktualnym monitoringiem hydrodynamicznym w rejonie Półwyspu Helskiego, na której znajdziemy między innymi aktualne prędkości wiatru, wysokość fali, prędkości prądów morskich.

Powstał system monitoringu brzegów Półwyspu Helskiego

Pod koniec grudnia 2021 roku Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę z Instytutem Budownictwa Wodnego PAN na wykonywanie monitoringu i modelowania matematycznego procesów hydro i litodynamicznych wokół Półwyspu Helskiego. W jej ramach wykonano pomiary falowania, prądów, poziomów wody oraz przebudowy dna i brzegu morskiego w kilku reprezentatywnych obszarach Półwyspu.

- To bardzo ważne dla przyszłych inwestycji ochronnych w tym rejonie. Wiedza pozyskana w ramach tego zadania da nam obraz tego, jak brzeg się zmienia, jak działają stosowane przez nas zabezpieczenia. Oczywiście „pracę” brzegu obserwujemy na bieżąco, ale niestety najbardziej jest ona widoczna przy szacowaniu strat sztormowych. Dane z monitoringu posłużą nam do skuteczniejszego zapobiegania i spowalniania oddziaływania sił natury na brzeg morski, będą również wykorzystywane do aktualizacji map zagrożeń powodziowych – stwierdzała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych.

Rejestrowane dane służyć będą walidacji i kalibracji modeli numerycznych, które umożliwią predykcję kluczowych procesów, zachodzących w rejonie Półwyspu Helskiego. Prowadzone prace pozwalają na określenie w sposób jakościowy i ilościowy stopnia zagrożenia Półwyspu Helskiego erozją brzegu oraz powodzią od strony wód morskich. Ostatecznym efektem projektu będzie opracowanie nowej strategii ochrony brzegów w kontekście obserwowanych zmian klimatu i narastającej antropopresji.

Realizacja umowy pozwoli otworzyć drzwi do tzw. „ochrony brzegów 2.0”, a więc zarządzania strefą brzegową przy uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego, wyzwań klimatycznych, zagrożeń erozyjnych i powodziowych przy pomocy nowoczesnych metod pomiarowych, modelowania matematycznego i nowych technologii w budownictwie.

Zadanie zostało podzielone na cztery etapy, a mianowicie wdrożenie systemu pomiarowego, wdrożenie systemu gromadzenia i udostępniania danych, wdrożenie systemu modelowania i przetwarzania danych oraz utrzymanie systemu. Pierwsze trzy etapy zostały zrealizowane w ramach projektu „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Natomiast etap IV, będzie realizowany z Programu ochrony brzegów morskich w ramach zadania „Monitoring brzegu. Badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego.”

Efektem tego wartego ok. 7 mln zł zadania jest platforma z aktualnym monitoringiem hydrodynamicznym w rejonie Półwyspu Helskiego dostępna pod adresem https://polskibrzeg.ibwpan.gda.pl/

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser