• gisplay.pl

Nowa wersja 1.17.0 aplikacji mobilnej mBDL

Udostępniona została nowa wersja aplikacji mobilnej Banku Danych o Lasach (mBDL) oznaczona numerem 1.17.0.

https://gisplay.pl/images/stories/instytucje/BDL_logo.jpg

W wersji 1.17.0 wprowadzono następujące modyfikacje:

  • Zmieniono sposób wyboru wersji językowej;
  • Zmieniono wybrane ikony zakładek/narzędzi;
  • Wprowadzono możliwość wczytywania własnych plików KML, GPX;
  • Wprowadzono angielską wersję wiadomości wysyłanych do użytkowników;
  • Dodano opcję Usuń po kliknięciu na punkt/trasę wyświetloną na mapie;
  • Poprawiono mechanizm rejestracji trasy;
  • Poprawiono mechanizm dodawania danych z własnych WMS;
  • Zmodyfikowano działanie menu na tabletach (w tym iPadach) w orientacji poziomej;

Ponadto, w poprzedniej, jeszcze styczniowej aktualizacji, zmodyfikowano wygląd mapy (między innymi tak aby poszczególne narzędzia oraz legenda były zlokalizowany w jednym miejscu), dodano samouczek, Zmodyfikowano także sposób wyświetlania wyników pomiarów odległości, powierzchni oraz współrzędnych, zwiększono rozdzielczość drukowanych map.

Aplikacja mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach) umożliwia bezpośredni dostęp do map lasów na telefonach i tabletach. Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne BDL, takie jak: mapa podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych oraz mapa łowiecka. Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia predefiniowanych podkładów rastrowych, np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS. Aplikację można pobrać w Google Play i App Store.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser