• gisplay.pl

Powiat Wrocławski: kolejna umowa na rozwój e-usług podpisana

Powiat wrocławski podpisał umowę z Geomatyka-Kraków Sp. z o.o. na wykonanie usługi informatycznej polegającej na modernizacji i udostępnieniu nowych e-usług oraz szkoleniu użytkowników.

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego - wroSIP

System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego - wroSIP

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt pozwoli na podniesienie jakości świadczonych e-usług w Powiecie Wrocławskim w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, wyeliminowanie konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w urzędzie oraz na skrócenie czasu i zautomatyzowanie procesu pozyskania materiałów PZGiK poza godzinami pracy urzędu.

Umowa z Geomatyką-Kraków dotyczy zasilenia systemu PZGiK nowopowstałymi zbiorami danych BDOT500, GESUT i EGiB, co umożliwi udostępnienie e-usług na 5 poziomie dojrzałości tj. realizacji wniosków w sposób w pełni automatyczny i zindywidualizowany, z możliwością wykonania płatności elektronicznych. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dwa miesiące od zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach projektu utworzono zbiory danych baz poprzez digitalizację mapy zasadniczej (przetworzenie z postaci rastrowej na postać wektorową) oraz uzupełniono bazy EGIB 7 gmin Powiatu Wrocławskiego – Czernicy, Kobierzyc, Długołęki, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Sobótki i Żórawiny.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018