• gisplay.pl

Nowa usługa pobierania danych w Geoportalu Miasta Lublin

Geoportal Miasta Lublin zyskał kolejną nową funkcjonalność. Od teraz, można nie tylko przeglądać cyfrowe dane przestrzenne dla Lublina, ale również je pobierać. Geoportal wzbogacono o nowe warstwy umożliwiające pobieranie zarówno ortofotomapy, jak i danych 3D – chmury punktów oraz modelu siatkowego.

Pobieranie danych z Geoportalu Miasta Lublin (fot.geoportal.lublin.eu)

Pobieranie danych z Geoportalu Miasta Lublin (fot.geoportal.lublin.eu)

- Niedawno informowaliśmy o nowych możliwościach, jakie dają ukośne zdjęcia lotnicze całego miasta wykonane z czterech kierunków oraz nowa ortofotomapa Lublina z 2022 roku. Teraz do katalogu usług geoprzestrzennych doszły kolejne praktyczne rozwiązania – możliwość pobrania danych 2D i 3D. To funkcjonalności, które można wykorzystać m.in. w tworzeniu własnych analiz przestrzennych, map, projektów czy wizualizacji. Staramy się, by nasze miejskie serwisy były nie tylko aktualne, ale również jak najbardziej dostępne dla mieszkańców – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

 Ortofotomapa jest udostępniona w formie:

  • pliku GeoTIFF COG (Cloud Optimized GeoTIFF). Każdy rok jest jednym plikiem GeoTIFF, który może być wczytany, np. do programu QGIS,  bez potrzeby jego pobierania, wystarczy sam link,
  • poszczególnych kafelków z możliwością wyboru rozdzielczości.
Zakres danych zawiera wszystkie dostępne ortofotomapy począwszy od 2003 r. skończywszy na danych pozyskanych w 2022 r., w tym ortofotomapy ukośne.
 
Nowa usługa pobierania dotyczy również danych 3D t.j.:
 
  • Chmura punktów z 2013, 2017 oraz 2022 r. udostępniona w dwóch formatach dających możliwość pobrania kafelka mapy zgodnie z ramkami sekcyjnymi (2000s8, 1: 500 x 800 metrów jak i z możliwością wczytania danych całego obszaru miasta. Kafelki dostępne są jako pliki laz, copc (Cloud Optimized Point Cloud). Pliki można pobrać bądź też wczytać online, np. do programu QGIS. Cały obszar miasta jest udostępniony jako chmura punktów przygotowaną przy pomocy biblioteki Entwine i gotowa do poczytania online, np. do programu QGIS, bez możliwości jej pobrania z tego linku,
  • Model siatkowy mesh 3D dla danych z 2022 r. w formacie OBJ.

Formaty Geotiff COG, COPC czy też Entwine, umożliwiająca pracę na tych danych bez potrzeby ich pobierania.

Dane znajdziemy na geoportal.lublin.eu w serwisie "Pobierz dane",  w grupie warstw Dane rastrowe oraz Dane 3D.

Miasto Lublin posiada duże zasoby i możliwości techniczne w udostępnianiu danych przestrzennych. W Systemie Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL) gromadzone są dane geodezyjne, geograficzne, planistyczne i wszystkie inne, które mają swoje odniesienie w przestrzeni miasta. Obecnie system zawiera: mapy 2D, mapy 3D, zdjęcia ukośne, porównywarkę map.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018