• gisplay.pl

Już 5 tys. defibrylatorów AED na mapie OSM Polska

Na mapie stworzonej przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska naniesiono już lokalizacje ponad 5 tys. defibrylatorów AED.

Już 5 tys. defibrylatorów AED na mapie OSM

Informacja o miejscu, w którym znajdziemy defibrylator, może decydować o życiu i śmierci. Z tego powodu w Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska zdecydowało się na stworzenie specjalnej warstwy mapy dostępnej pod adresem https://openaedmap.org. Dzięki wysiłkom edytorów OpenStreetMap, gminom które dostarczyły dane, oraz użytkownikom Yanosik zgłaszającym AED przez aplikację na mapie znajduję się już ponad 5 tys miejsc z lokalizacją tych urządzeń. Warto dodać, że takie miejsca może dodawać każdy. Wystarczy zalogować się kontem OSM.

W Europie nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci, rocznie około 700 000 osób umiera na skutek zatrzymania akcji serca. Kluczowym czynnikiem dla ratowanej osoby jest czas, w jakim zostaje mu udzielona pomoc. Defibrylator AED znajdujący się w bliskim otoczeniu zwiększa szansę na przeżycie osoby z NZK z 2% aż do 75%. AED jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, które może być używane przez osoby nieposiadające wiedzy o resuscytacji. Po uruchomieniu wydaje instrukcje głosowe, wskazując, jak należy postępować podczas wykonywania zabiegu pierwszej pomocy, podczas samej reanimacji sugeruje odpowiednie tempo wykonywania ucisków. Właśnie dlatego dostęp do defibrylatorów AED jest tak ważny.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018