• gisplay.pl

Opracowana przez CBK PAN mapa pokrycia terenu w Europie 2017 w zasobach programu Copernicus

Decyzją ESA mapa opracowana przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk zostanie włączona, jako nieliczna z wybranych, do zasobów nowotworzonego Copernicus Data Space Ecosystem, łączącego dane zarówno z Copernicus Open Access Hub, jak i z bazy DIAS-ów.

Mapa Europa 2017 przedstawia stan pokrycia terenu w Europie w roku 2017 i uwzględnia 13 klas pokrycia terenu, w tym m.in. obszary rolnicze, lasy liściaste, lasy iglaste, tereny zabudowane, bagna oraz torfowiska. Mapa opracowana została na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania wieloczasowych danych satelitarnych z Sentinel-2, z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Do jej stworzenia wykorzystano aż 15000 zdjęć satelitarnych, uzyskano rozdzielczość mapy na poziomie 10 m oraz dokładność klasyfikacji pokrycia terenu sięgającą aż od 86% do 89% w skali Europy i 93% dla Polski.

Opracowana przez CBK PAN metodyka, zmodyfikowana na potrzeby krajowe (S2GLC PL), jest obecnie z sukcesem wykorzystywana przez Polską Agencję Kosmiczną. Na zlecenie Agencji opracowano mapy pokrycia terenu Polski kolejno dla lat 2019, 2020, 2021 oraz 2022. Mapy, podobnie jak w przypadku mapy Europy z 2017 roku, zostały wykonane w wyniku zautomatyzowanego procesu klasyfikacji wieloczasowych scen satelitarnych Sentinel-2 (S2GLC). Satelity programu Copernicus pokrywają swoim zasięgiem obszar Europy co 5 dni i około 70 razy w ciągu roku, co pozwala wyselekcjonować wystarczającą na potrzeby mapy liczbę zdjęć, niezależnie od zachmurzenia stanowiącego największy problem zobrazowań optycznych. Dzięki inicjatywie Polskiej Agencji Kosmicznej tj. cyklicznej i regularnej obserwacji pokrycia terenu możliwa jest aktualizacja istniejących baz danych oraz detekcja zmian zachodzących w terenie, w tym monitorowanie terenów zabudowanych, infrastruktury drogowej, powierzchni obszarów leśnych, zbiorników wodnych, itd.

Mapy pokrycia terenu są dostępne w serwisie geoportal.gov.pl. Wszystkie mapy pokrycia terenu dotychczas udostępnione przez Polską Agencję Kosmiczną znajdują się w folderze „Dane innych instytucji”: „Polska Agencja Kosmiczna” pod nazwami „Klasyfikacja pokrycia terenu 2019”, „Klasyfikacja pokrycia terenu 2020” oraz „Klasyfikacja pokrycia terenu 2021”. Dane dostępne są poprzez standard usługi WCS lub standard usługi WMS.

Już wkrótce wszystkie opracowania związane z pokryciem terenu w Polsce oraz zmianami pokrycia terenu poczynając od 2019 roku, przygotowane na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej, będą dostępne w Narodowym Systemie Informacji Satelitarnej.

Źródło: POLSA

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018