• gisplay.pl

Powiat Opolski ma nowy geoportal

Starostwo Powiatu Opolskiego uruchomiło nowy system informacji przestrzennej prezentujący m.in. dane egib, gesut, zagospodarowania przestrzennego czy mapy powodziowe.

Powiat Opolski ma nowy geoportal

W serwisie znajdziemy sześć kompozycji mapowych, które prezentowane mogą być na kilku podkładach mapowych m.in. OSM czy map GUGiK - BDOT10k, BDOO, Ortofotomapie, NMT. Geoportal standardowo zawiera dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz uzbrojenia terenu. Znajdziemy w nim też plany miejscowe i studium oraz klasyfikację gruntów. W kompozycji mapowej "Bezpieczeństw" sprawdzimy jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe.

Serwis zawiera narzędzia szkicowania, pomiaru odległości i powierzchni a także możliwość wyznaczania trasy dla różnych środków transportu. System został stworzony w oparciu o oprogramowanie firmy Comarch.

Link: https://geoportal.powiatopolski.pl/

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018