• gisplay.pl

Gliwice będą miały nową ortofotomapę

Urząd Miejski W Gliwicach rozstrzygnął przetarg na wykonanie zdjęć lotniczych pionowych wraz z opracowaniem ortofotomapy.

Zamówienia wykona konsorcjum firm GISPRO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. oraz GISPRO SA za kwotę 119 740,50. W postępowaniu złożono jeszcze trzy oferty, jednak z wyższą ceną, która były jedynym kryterium wyboru wykonawcy -  MGGP Aero Sp. z o.o (145 140,00), OPEGIEKA (140 466,00), KPGeo (183 208,50).

Zamówienie obejmuje wykonanie ortofotomapy o rozdzielczości 0.05 m. w granicach administracyjnych miasta, poszerzony o bufor 500 m oraz zawierać obszar węzłów autostradowych Gliwice-Sośnica i Gliwice-Ostropa. Nalot w celu pozyskania zdjęć lotniczych ma być wykonany przed 15 kwietnia 2023 r.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018