• gisplay.pl

Powstanie globalny system monitoringu gazów cieplarnianych

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) podjęła decyzję o budowie globalnego systemu monitorowania gazów cieplarnianych.

A Year In The Life Of Earth’s CO2 (fot. NASA Goddard Institute for Space Studies)

Z ostatnich badań WMO wynika, że koncentracja trzech podstawowych gazów cieplarnianych w atmosferze w zasadzie corocznie bije nowe rekordy. Zaliczane do tej „wielkiej trójki” związki to dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu. Sekretarz Generalny WMO, prof. Petteri Taalas, komentując najnowsze dane wskazał, że wzrost poziomu CO2 w latach 2020-2021 był wyższy niż średnie tempo z ostatniej dekady. Z kolei koncentracja metanu odnotowała największy skok rok do roku od czasu rozpoczęcia pomiarów kilkadziesiąt lat temu. 

W celu doskonalenia technik pomiaru oraz organizacji systemu monitoringowego, a w dalszej kolejności wypełnienia luk informacyjnych i wsparcia działań na rzecz ograniczenia emisji wspomnianych gazów, Rada Wykonawcza WMO obradująca na przełomie lutego i marca br. w Genewie przyjęła plan nowej Globalnej Infrastruktury Monitorowania Gazów Cieplarnianych (Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure). System ma w zamierzeniu opierać się na czterech głównych komponentach:

  • zestawie powierzchniowych i satelitarnych obserwacji stężeń gazów CO2, CH4 i N2O wraz z uzupełniającymi danymi o wartościach zmiennych meteorologicznych, oceanicznych i lądowych, wymienianych na poziomie międzynarodowym w możliwie jak najkrótszym czasie;
  • wstępnych szacunkach emisji gazów cieplarnianych, opartych na danych dotyczących działalności i modelach;
  • zestawie globalnych modeli systemu Ziemi o wysokiej rozdzielczości, reprezentujących cykle gazów cieplarnianych;
  • powiązanych z modelami systemach asymilacji danych, optymalnie łączących obserwacje z obliczeniami modelowymi w celu generowania produktów o dużej dokładności.

Przewidywana wstępnie rozdzielczość wskazuje na możliwość generacji strumieni w polach 100 km na 100 km z minimalnym możliwym opóźnieniem. 

Inicjatywa będzie w dalszej kolejności poddana ocenie 19. Światowego Kongresu Meteorologicznego, który będzie mieć miejsce w Genewie na przełomie maja i czerwca br.

Źródło: IMGW

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018