• gisplay.pl

Gdynia wykorzystuje GIS do zarządzania wodami opadowymi i siecią kanalizacyjną

Gdynia wdraża innowacyjne narzędzia geoinformatyczne do zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz wodami opadowymi na terenie miasta.

Oprogamowanie Scalgo Live (fot. UM Gdyni)

Kilka tygodni temu Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informował o wdrożeniu innowacyjnego narzędzia planistycznego Scalgo Live. Oprogramowanie służy do rozpoznawania naturalnego spływu wód opadowych oraz wykrywania miejsc potencjalnych zagrożeń. Posiada funkcje, które pozwolą na planowanie budowy odpowiednich zagłębień lub w niektórych przypadkach zbiorników retencyjnych.

Teraz Gdynia przygotowuje się do szczegółowej inwentaryzacji i analizy sieci kanalizacji deszczowej. Celem jest jeszcze lepsza kontrola i zarządzanie wodami opadowymi. Dokładna inwentaryzacja i ewidencja sieci pozwoli na lepszą kontrolę oraz jeszcze lepsze planowanie działań. Aby zintensyfikować działania, Prezydent Gdyni powołał zespół, w którego skład weszli specjaliści z Urzędu Miasta, Gdyńskiego Centrum Informatyki oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

- Chcemy jeszcze lepiej kontrolować i ewidencjonować sieć kanalizacji deszczowej. Pierwszym etapem jest wprowadzenie danych do nowego systemu. Taka inwentaryzacja pozwoli na analizę całej sieci – mówi Marek Łucyk wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Do systemu wprowadzone zostaną dane z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta, dokumentacji powykonawczej odbiorowej oraz z przeglądów sieci będących w zarządzie ZDiZ. Proces ten rozpocznie się w najbliższych miesiącach.

- Systemy geoinformatyczne umożliwiają wydajne zbieranie oraz analizowanie danych i informacji o kluczowym znaczeniu dla efektywnego zarządzania systemem kanalizacji deszczowej. Pozwoli to zastąpić procedury papierowe i ręczne wprowadzanie danych, co znacznie zmniejszy czas i koszty związane z inspekcjami, bieżącą eksploatacją i rozwojem sieci – tłumaczy Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser