• gisplay.pl

Dwie oferty w przetargu na dane GIS dla Sieradza

Urząd Miejski w Sieradzu otworzył oferty w przetargu na wykonanie pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego wraz z opracowaniem ortofotomapy, fotoplanów ukośnych, modelu 3D oraz serwisu internetowego do publikacji danych.

Oferty złożyły firmy:

 • MGGP Aero Sp. z o.o., która zaproponowała wykonanie zamówienia za kwotę 218 940,00 złotych brutto i rozmiarze piksela dla zdjęć ukośnych - 4,9 cm;
 • OPEGIEKA Sp. z o.o., z  ofertą 215 077,80 złotych brutto i rozmiarem piksela dla zdjęć ukośnych - 4,9 cm.

Kryterium wyboru to: cena brutto - 60%, rozmiar piksela dla zdjęć ukośnych - 40%.

Dane pozyskane mają być dla obszaru miasta Sieradz w granicach administracyjnych, co stanowi powierzchnię 51 km2. Zamówienie obejmuje:

 • wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych miasta oraz opracowanie ortofotomapy o wielkości piksela terenowego 5cm,
 • wykonanie zdjęć ukośnych o wielkości piksela terenowego ≤ 7 cm,
 • wykonanie skaningu laserowego o gęstości 20 pkt/m² i opracowanie na podstawie pozyskanych danych Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,
 • opracowanie Modelu 3D miasta na podstawie pozyskanych danych ze zdjęć ukośnych,
 • instalację aplikacji do internetowej publikacji fotoplanów ukośnych,
 • instalację aplikacji do internetowej publikacji wszystkich ortofotomap będących w posiadaniu Zamawiającego,
 • dostawę oprogramowania klasy desktop do przeglądania zdjęć ukośnych,
 • dostawę oprogramowania klasy desktop do przeglądania Modelu 3D,
 • instalację aplikacji do internetowej publikacji Modelu 3D,

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018