• gisplay.pl

Park Narodowy Ujście Warty zamawia geoportal

Park Narodowy Ujście Warty ogłosił przetarg na wykonanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej w tym m.in. stworzenie aplikacji mobilnych dla turystów.

Zamówienie obejmuje:

 • Zakup serwera i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania serwerowego zintegrowanego z oprogramowaniem desktop, które umożliwi (za pomocą zintegrowanych aplikacji) bezpośrednią aktualizację danych w bazie centralnej oraz ich udostępnianie;
 • Budowę portalu mapowego w myśl rozwoju technologii wraz z aplikacjami dedykowanymi dla służb terenowych, pracowników biurowych i turystów;
 • Budowę aplikacji usprawniających pracę służb terenowych i pracowników biurowych z zakresu monitoringu przyrodniczego i aktualizacji informacji przestrzennej;
 • Budowę aplikacji przetwarzającej dane monitoringu flory i fauny;
 • Budowę aplikacji umożliwiającej planowanie zabiegów ochronnych w poszczególnych latach obowiązywania planów ochrony (zadań ochronnych) oraz ewidencjonowanie wykonywania tych zabiegów;
 • Budowę aplikacji dla turystów umożliwiającej zgłaszanie obserwacji przyrodniczych, uszkodzeń infrastruktury i rejestracji przebytych tras (monitoring turystyczny);
 • Stworzenie bazy metadanych;
 • Utworzenie plików wektorowych (punktowych, liniowych, poligonowych) do inwentaryzacji zasobów przyrodniczych PNUW;
 • Weryfikacja zgodności danych przestrzennych, będących w zasobach PNUW ze standardem danych GIS w ochronie przyrody będących w posiadaniu przez Zamawiającego, danych z zakresu turystyki, amatorskiego połowu ryb, planu ochrony, infrastruktury technicznej oraz monitoringu zasobów przyrodniczych w zakresie niezbędnym do zasilenia nimi geoportalu;
 • Budowę aplikacji do inwentaryzowania przez pracowników PNUW zasobów przyrodniczych w terenie za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android i IOS;
 • Budowę aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Android i IOS, do turystycznego wykorzystania przez klientów zewnętrznych;
 • Szkolenie pracowników, w tym administratora systemu;
 • Zapewnienie Zamawiającemu licencji na oferowane programy;
 • Zapewnienie bezpłatnego hostingu portalu mapowego przez dwanaście miesięcy od zakończenia umowy w celu testowania funkcjonalności geoportalu.

Termin składania ofert mija 31 marca 2023 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser