• gisplay.pl

Trzy świętokrzyskie powiaty rozbudują swoje geoportale o dodatkowe e-usługi

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę geoportali w powiatach skarżyskim, koneckim i starachowickim o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług.

Jedyną ofertę dla wszystkich trzech części zamówienia na kwotę 317 340 zł brutto złożyła firma GEOBID. Zamówienie obejmuje rozbudowę geoportali w poszczególnych powiatach umożliwiająca świadczenie nowych e-usług, w tym dostosowanie istniejących e-usług do wymogów zmienionego PGiK w zakresie obsługi wykonawców prac geodezyjnych, uzależniających procesy biznesowe od daty zgłoszenia pracy geodezyjnej. W ramach zamówienia wykonawca przeprowadzi także szkolenie dla powiatu koneckiego oraz instruktaż dla powiatów skarżyskiego i starachowickiego oraz obejmie rozbudowane geoportale zawierające dotychczasowe funkcjonalności i e-usługi oraz nowe e-usługi wsparciem użytkownika i asystą techniczną przez okres 36 miesięcy.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018