• gisplay.pl

Gdzie postawić wiatrak? Zobacz atlas małej energetyki wiatrowej dla Polski

IMGW-PIB wraz z Politechniką Wrocławską opracował atlas małej energetyki wiatrowej dla Polski z rozdzielczością powierzchniową1x1 km.

 Atlas małej energetyki wiatrowej dla Polski

Średnia roczna suma energii wiatrowej na poziomie 10 m n.p.g w terenie otwartym na obszarze Polski [kWh/m2/rok] (fot. IMGW-PIB)

Atlas AMEW-PL jest pierwszym dla obszaru Polski cyfrowym opracowaniem, powstałym na cele małej energetyki wiatrowej. Od innych dostępnych obecnie atlasów otwartego dostępu typu GWA czy NEWA wyróżnia go struktura, z wyborem treści, który dostarczy informacji na temat potencjału energii wiatru na poziomach 10 i 30 m nad poziomem gruntu a także, w nawiązaniu do innych atlasów, również 50, 80 oraz 100 m n.p.g.

Formuła Atlasu zakłada możliwość pobrania pakietu danych w formie raportu średnich (rocznych, miesięcznych, dopbowych, godzinowych) lub wybranych szeregów czasowych, uwzględniających zarówno charakterystyki meteorologiczne i techniczne (WPD – teoretyczny potencjał energii wiatrowej, WEP – generowana moc turbiny), w ujęciu dobowym, miesięcznym, sezonowym czy rocznym. We wstępnej wersji Atlasu, analogicznie jak ogólnodostępny GWA 3.0, możliwy będzie wybór jednego z trzech wariantów mocy projektowanej turbiny, tj. 3.2, 6.0 lub 8.2 kW mocy zainstalowanej.

Atlas we wciąż rozwijanej wersji dostępny jest na stronie Centrum Modelowania Meteorologicznego IMG-PIB. Wraz z rozwojem narzędzi analitycznych planowane jest udostępnienie rozbudowanych katalogów wyboru wariantów technicznych stosowanych turbin.

Projekt AMEW-PL realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Źródło: PWr

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser