• gisplay.pl

Geoportal Województwa Zachodniopomorskiego ruszył pełną parą

System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ) powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego WZ przy współpracy wszystkich powiatów Pomorza Zachodniego.

Geoportal Województwa Zachodniopomorskiego ruszył pełną parą

Moduł Rolnictwo i Rybactwo RIIP WZ (fot. sip.wzp.pl)

Projekt RIIP WZ został zainicjowany ponad pięć lat temu przez samorząd województwa. Do udziału zostały zaproszone wszystkie starostwa powiatowe Pomorza Zachodniego. W grudniu 2017 podpisy pod porozumieniem na rzecz stworzenia zintegrowanego systemu informacji przestrzennej złożyli prezydenci Szczecina i Koszalina oraz przedstawiciele powiatów białogardzkiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, polickiego, pyrzyckiego, szczecineckiego, wałeckiego. Później do przedsięwzięcia dołączyły pozostałe powiaty.

Projekt umożliwił zakupy nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, co ułatwiło cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych w powiatowych ośrodkach geodezji i kartografii w województwie. Stworzono także bazy danych (oraz przeprowadzono modernizację istniejących) we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu w Województwie Zachodniopomorskim.

System umożliwił także tworzenie danych przestrzennych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, między innymi: Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500), Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Jedną z aplikacji RIIP WZ jest Geoportal, który umożliwia prezentację kluczowych informacji pochodzących z rejestrów publicznych w postaci map tematycznych i daje bezpośredni wgląd w te informacje. Jego zadaniem jest wspieranie użytkownika w zarządzaniu, wizualizowaniu czy analizowaniu danych przestrzennych.

Poprzez Geoportal możliwe jest wyszukiwanie lokalizacji obiektów, selekcji czy edycji. System składa się z dedykowanych modułów zarządzających każdym rodzajem danych: Moduł Turystyka, Moduł Rewitalizacji, Moduł WODGiK, Moduł Rolnictwo i Rybactwo, Moduł Planowanie Przestrzenne, Moduł Parki Krajobrazowe, Moduł Gospodarka Nieruchomościami, Moduł Ochrona Środowiska, Moduł Ogólny. Geoportal umożliwia nawigowanie w oknie mapy, powiększanie i zmniejszanie widoku, wyświetlanie objaśnień symbolizacji kartograficznej oraz zawartości metadanych czy wydruk preferowanego widoku.

Budowa systemu RIIP WZ jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Koszt całkowity to ponad 58 689 700,96 zł, w tym środki unijne 49 886 245,81 zł.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018