• gisplay.pl

Wody Polskie zamawiają przegląd i aktualizację map powodziowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosił przetarg na przegląd i aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym.

Zgodnie z Dyrektywą Powodziową mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Przeprowadzenie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP jest obowiązkiem Wód Polskich, wynikającym z ustawy – Prawo wodne. Głównym celem zadania jest przegląd obowiązujących map opracowanych w 1 i 2 cyklu planistycznym, w celu identyfikacji istotnych zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz ustalenia zakresu aktualizacji MZP i MRP. W ramach zamówienia opracowana zostanie metodyka przeglądu map oraz raport z wykonania przeglądu MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

  • Część nr 1 - Przegląd map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym;
  • Część nr 2 - Usługi wsparcia merytorycznego;
  • Część nr 3 - Zarządzanie Projektem:

Szacunkowa wartość wszystkich części zamówienia to ponad 14,7 mln zł netto.

Termin składania ofert mija 12 czerwca 2023 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser