• gisplay.pl

Wody Polskie zamawiają przegląd i aktualizację map powodziowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosił przetarg na przegląd i aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym.

Zgodnie z Dyrektywą Powodziową mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Przeprowadzenie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP jest obowiązkiem Wód Polskich, wynikającym z ustawy – Prawo wodne. Głównym celem zadania jest przegląd obowiązujących map opracowanych w 1 i 2 cyklu planistycznym, w celu identyfikacji istotnych zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz ustalenia zakresu aktualizacji MZP i MRP. W ramach zamówienia opracowana zostanie metodyka przeglądu map oraz raport z wykonania przeglądu MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

  • Część nr 1 - Przegląd map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym;
  • Część nr 2 - Usługi wsparcia merytorycznego;
  • Część nr 3 - Zarządzanie Projektem:

Szacunkowa wartość wszystkich części zamówienia to ponad 14,7 mln zł netto.

Termin składania ofert mija 12 czerwca 2023 r. o godz. 11:00

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018