• gisplay.pl

Geoportal.gov.pl: Zaktualizowane modele budynków 3D w standardzie LoD1 już dla całego kraju

W krajowym geoportalu udostępniono nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnych województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Tym samym modele budynków w formacie CityGML w standardzie LoD1 zaktualizowane są już dla obszaru całego kraju.

Aktualne modele 3D budynków w standardzie LoD1 są dostępne w paczkach powiatowych i zostały wygenerowane w sposób automatyczny na podstawie zaktualizowanych w 2022 r. danych BDOT10k oraz chmury punktów ALS i numerycznego modelu terenu dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie www.geoportal.gov.pl za pomocą usługi WMS:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/FOTO/WMS/ModeleBudynkow3D

W oknie „Zawartość mapy” należy włączyć grupę warstw „Dane do pobrania”, następnie „Topografia” i włączyć warstwę „Modele 3D budynków”. Po kliknięciu w wybrany obszar wyświetlane są linki do pobrania plików LoD1 z 2019 roku, LoD1 z 2021, LoD1 z 2022 roku lub LoD2.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018