• gisplay.pl

Mapa terenów pogórniczych i poprzemysłowych także w śląskim geoportalu

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego (ORSIP) została wzbogacona o nową aplikację "Tereny pogórnicze i poprzemysłowe z systemu OPI TPP 2.0"

Mapa terenów pogórniczych i poprzemysłowych także w śląskim geoportalu

Aplikacja prezentuje tereny pogórnicze i poprzemysłowe pozyskane z systemu OPI TPP 2.0 wytworzone w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”. Powyższe dane prezentowane są na tle następujących danych przestrzennych:

  • form ochrony przyrody ,
  • zagrożeń powodziowych,
  • danych geologicznych,
  • sieci kolejowych regionalnych przewoźników w województwie śląskim wraz z informacjami o dworcach i przystankach,
  • sieci dróg w województwie śląskim oraz natężenie ruchu drogowego.

Dodatkowo aplikacja zawiera usługi sieciowe z GUGiK takie jak:

  • Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT),
  • Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (KIMPZP),
  • Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) - wykorzystywana w narzędziu Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK). Pozwala na wyszukiwanie działek ewidencyjnych na podstawie identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków, umożliwiająca przeglądanie geometrii i numerów działek.

Link do aplikacji

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018