• gisplay.pl

Dane GIOŚ dotyczące emisji hałasu w śląskim geoportalu

Nowe dane dotyczące emisji hałasu są już dostępne w geoportalu ORSIP w aplikacji Mapa sieci dróg w województwie śląskim.

Nowe dane dotyczące emisji hałasu w aplikacji - Mapa sieci dróg w województwie śląskim (fot. geoportal.orsip.pl)

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o sieci dróg w województwie śląskim wraz z informacjami dotyczącymi natężenia ruchu drogowego na wybranych odcinkach oraz danymi dotyczącymi emisji hałasu. Dane te pozyskane zostały z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i zawierają warstwy: punkty pomiarowe, mapy imisji (wskaźnik Ln i Ldwn), tereny zagrożone, prognoza - terany zagrożone, tereny objęte ochroną akustyczną.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018