• gisplay.pl

Zbadano uciążliwość upałów w polskich miastach

Firma GIS-Expert stworzyła aplikację mapową prezentującą zróżnicowanie polskich miast pod względem "odporności" na fale upałów.

W Warszawie średnia wartość HRI wynosi 6,9 (fot. GIS-Expert)

W Warszawie średnia wartość HRI wynosi 6,9 (fot. GIS-Expert)

Do analizy tzw. uciążliwości upałów wykorzystano wskaźnik (Heat Risk Index lub Heat Resilience Index). Wskaźnik ten nie przedstawia wprost prawdopodobieństwa wystąpienia upału na danym terenie, ale wskazuje miejsca, w których potencjalne wystąpienie wysokich temperatur będzie najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. Uwzględnia on temperaturę powierzchni (czyli występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła), pokrycie terenu (brak lub obecność drzew) i gęstość zaludnienia.

Badniem objęto miasta wojewódzkie (Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) oraz Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot). W analizie wykorzystano zobrazowania satelitarne, które spełniają następujące kryteria: zdjęcia wykonane od 2001 roku w miesiącach kwiecień-wrzesień, o zachmurzeniu nie większym niż 10% i wysokości słońca większej niż 40 stopni.

Wśród miast o najniższej średniej wartości wskaźnika HRI znalazły się: Zielona Góra (6,2), Olsztyn (6,4), Katowice (6,4), Kielce (6,8), Trójmiasto (6,8).

Do miast o większym stopniu uciążliwości upałów należą: Rzeszów (8), Wrocław (8,1), Opole (8,1) i Gorzów Wielkopolski (8,2).

Link do aplikacji

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser