• gisplay.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe z GIS-u na UMCS-ie

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Systemy informacji geograficznej w praktyce" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich), ze szczególnym uwzględnieniem osób, które ukończyły kierunki przyrodnicze, humanistyczne i techniczne oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Jak informuje uczelnia, program studiów został zaktualizowany w 2020 roku i zaprojektowany w taki sposób, aby położyć szczególny nacisk przede wszystkim na praktycznej stronie wykorzystania narzędzi i oprogramowania GIS. Jest on wynikiem analizy potrzeb i oczekiwań osób zaczynających pracę z GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na forach branżowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, systematycznie pojawiających się na rynku GIS.

Szczegółowe informacje o studiach dostępne są na stronie www.giswpraktyce.umcs.lublin.pl 

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser