• gisplay.pl

Polska Agencja Kosmiczna zamawia monitoring zmian powierzchni lasów

Polska Agencja Kosmiczna ogłosiła przetarg na wykonanie usługi pn.: Monitoring zmian powierzchni terenów zadrzewionych.

Zamówienie obejmuje opracowanie map zalesiania i wylesiania terenów zadrzewionych w Polsce w latach 2016-2024 na podstawie danych optycznych Sentinel-2 i/lub danych radarowych Sentinel-1. W celu wykonania należy posłużyć się teledetekcją satelitarną. Dokładność uzyskanych danych zależy od integracji z innymi źródłami informacji o środowisku. Satelity obserwacji Ziemi m.in. Sentinel-1 oraz Sentinel-2 z programu Copernicus zapewniają wielkopowierzchniowe pokrycie obserwacjami w interwale kilkudniowym (5-12 dni).

Monitoring zmian powierzchni terenów zadrzewionych może stanowić źródło danych dla szerokiego grona odbiorców. Potencjalnymi użytkownikami opracowanego monitoringu mogą być m. in. Służba Leśna Lasów Państwowych, administracja publiczna na szczeblu starostw, parki narodowe i krajobrazowe, Ministerstwo Środowiska i Klimatu, GIOŚ, GDOŚ, KOBiZE, firmy komercyjne czy uczelnie i instytucje naukowe.

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w niżej wymienionych Etapach:

  1. Etap I – Opracowanie metodyki monitoringu zmian powierzchni terenów zadrzewionych;
  2. Etap II – Opracowanie produktów monitoringu wraz z walidacją;
  3. Etap III - Opracowanie Raportu końcowego.

Termin składania ofert mija 14 czerwca 2024 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser