• gisplay.pl

ESA Spark Funding: Można zdobyć 75 tys. euro na technologie kosmiczne

Po raz pierwszy w Polsce startuje trzyletni program ESA Spark Funding, w ramach którego będzie możliwe uzyskanie bezzwrotnego finansowania na tworzenie i komercjalizację produktów i usług wykorzystujących technologie kosmiczne.

Założeniem Programu ESA Spark Funding jest wdrożenie technologii kosmicznych (np. czujników, materiałów czy elektroniki) do innych branż niż kosmiczna np. transportowej, energetycznej czy ochrony zdrowia. ESA Spark Funding jest skierowany przede wszystkim do MŚP, start-upów lub większych podmiotów, które posiadają już linie produktów. Produkty lub usługi zgłaszane do Programu powinny być co najmniej na TRL 3 i posiadać przynajmniej wersję MVP, którą można testować i weryfikować.

We wniosku należy przedstawić uzasadnienie komercyjne i plany związane z produkcją i sprzedażą wypracowanego rozwiązania. Na zakończenie Programu ESA Spark Funding beneficjent powinien dostarczyć raport Studium Wykonalności oraz przygotować wersję prototypu/demonstratora.

Wnioskodawca może ubiegać się o 75 tys. euro bezzwrotnego wsparcia. Projekt należy zrealizować maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.

Nabór ma charakter ciągły, a terminy ewaluacji określane są na stronie internetowej Programu. Deadline na pierwszy nabór: 26 maja 2024 r. Szczegółowe informacje nt. naboru do ESA Spark Funding na https://esabroker.pl/spark-funding/

Jednostką finansującą ESA Spark Funding w Polsce jest Europejska Agencja Kosmiczna a koordynatorem ABGi Poland przy współudziale Krakowskiego Parku Technologicznego.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser