• gisplay.pl

IGiK: Jak satelitarne zdjęcia radarowe pozwalają monitorować zmiany powierzchni w Polsce?

Instytut Geodezji i Kartografii opracował Krajowe Mozaiki Zmian, bazujące na radarowych zobrazowaniach Programu Copernicus Sentinel-1 z lat 2021, 2022 i 2023.

Mozaiki powstały w ramach projektu FPCUP Agriculture, który miał na celu dostarczenie cennych narzędzi wspierających Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), a także agencje regionalne i lokalne, w ich działaniach na rzecz sektora rolnego w Polsce. Dzięki zaawansowanym analizom zobrazowań radarowych, mozaiki umożliwiają szczegółowe monitorowanie zmian sezonowych i międzyrocznych zachodzących w przestrzeni naszego kraju.

Krajowe Mozaiki Sentinel-1, opracowane przez Instytut Geodezji i Kartografii, stanowią innowacyjne narzędzie do monitorowania zmian stanu powierzchni w Polsce. Wykorzystanie danych z zobrazowań radarowych umożliwia precyzyjne śledzenie zmian sezonowych i międzyrocznych, co jest nieocenione zarówno dla agencji rolnych, jak i indywidualnych rolników. Dzięki wsparciu programu Copernicus, Polska zyskuje nowoczesne rozwiązania, które pomagają w zarządzaniu zasobami rolnymi w obliczu dynamicznych zmian klimatycznych.

Krajowa Mozaika Zmian Sentinel-1 została opracowana na podstawie danych zebranych w okresie kwiecień-wrzesień lat 2021, 2022 i 2023. Wykorzystując technologię zobrazowań radarowych, mozaika przedstawia zmiany w stanie analizowanej powierzchni w różnych sezonach wegetacyjnych. Każda z trzech warstw obrazu RGB odpowiada innemu sezonowi wegetacyjnemu, co pozwala na identyfikację zmian w okresach międzyrocznych.

Krajowe Mozaiki Zmian Sentinel-1 2021-2022-2023 - mapa Warszawa (fot. IGiK)

Krajowe Mozaiki Zmian Sentinel-1 2021-2022-2023 - mapa Warszawa (fot. IGiK)

W przedstawionej powyżej kompozycji RGB, różne barwy odpowiadają specyficznym zmianom w stanie analizowanej powierzchni:

  • Jasna barwa niebieska: może wskazywać na wycinkę lasu przeprowadzoną w latach 2022-2023.
  • Ciemniejszy niebieski: może oznaczać wycinkę lasu w okresie 2021-2022.
  • Pomarańczowe i czerwone barwy: sugerują powstanie nowych inwestycji budowlanych (infrastruktura drogowa, nowe osiedla, inna zabudowa) w okresach odpowiednio 2022-2023 oraz 2021-2022.
  • Barwy białe, szare, czarne: pozwalają na identyfikację obszarów o stabilnej strukturze, bez znaczących zmian w okresie 2021-2023, takich jak lasy, powierzchnie zabudowane i akweny wodne.

Oprócz Krajowej Mozaiki Zmian Sentinel-1, IGiK opracował mozaiki sezonowe dla lat 2022 oraz 2023, gdzie poszczególnym kanałom RGB mozaiki odpowiadają produkty złożone z danych z okresów dwumiesięcznych (R – kwiecień/czerwiec, G – lipiec/sierpień, B – wrzesień/październik). Ich interpretacja pozwala m.in. na ocenę terenów rolniczych pod kątem występujących na nich upraw/grup upraw i tak np. barwy żółte mogą wskazywać na występowanie upraw ozimych, podczas gdy niebieskie barwy mogą sugerować obecność upraw jarych lub odkrytej gleby w początkowym okresie sezonu.

Więcej informacji oraz szczegółowy opis interpretacji produktu można znaleźć na stronie https://fpcup.pl/agri/, natomiast mapy na serwisie pod linkiem https://serwisagri.fpcup.pl/.

Źródło: IGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser