• gisplay.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski zamawia SIP

Mazowiecki Szpital Bródnowski ogłosił przetarg na dostawę, instalację i wdrożenie systemu informacji przestrzennej.

SIP ma wspomóc zarządzanie szpitalem na obszarze wszystkich nieruchomości ośrodka. Budowa systemu współfinansowana będzie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zamówienie obejmuje wykonanie/dostarczenie:

 • Oprogramowania „Modułu zarządzania budynkami i terenem”;
 • Oprogramowania „Modułu monitoringu i bezpieczeństwa”;
 • Oprogramowania „Modułu edycji map”;
 • Oprogramowania do zarządzania serwisami mapowymi;
 • Oprogramowania serwera bazy danych przestrzennych;
 • Oprogramowania jednego z elementów „Modułu nawigacyjno-lokalizacyjnego”, tj. internetowej aplikacji lokalizacyjnej;
 • Pozyskanie danych przestrzennych i zapis w bazie danych przestrzennych.

System musi posiadać następujące funkcje główne:

 • przeglądania map i planów budynków (w tym przez przeglądarki internetowe);
 • edycji i zaawansowanej obsługi map;
 • monitoringu osób i przedmiotów na podstawie sygnałów otrzymywanych z aplikacji zewnętrznych poprzez API(minimum identyfikator osoby/przedmiotu, pozycja, czas i data, ścieżka ruchu, raport przemieszczania się);
 • wspomagania inwentaryzacji (tj. zapisywanie wykazu wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniu: minimum nr inwentarzowy, rodzaj wyposażenia, nr pomieszczenia, uwagi);
 • udostępniania (serwowania) map do innych aplikacji (w szczególności dla aplikacji nawigacyjnych).

Termin składania ofert mija 4 lipca 2024 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser