• gisplay.pl

"Schrony" w województwie śląskim. Nowa aplikacja portalu ORSIP 2.0

W ramach Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego (ORSIP 2.0) opublikowano nową aplikacje mapową "Schrony" w województwie śląskim.

Schrony - nowa aplikacja portalu ORSIP 2.0 (fot. geoportal.orsip.pl)

Aplikacja "Schrony" podsumowuje pierwszy etap inwentaryzacji miejsc doraźnego schronienia w tym budowli ochronnych pełniących rolę osłony przed m.in. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Warstwa Budowle ochronne zawiera następujące obiekty:

  • (S) schron - jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.
  • (U) ukrycie - jest budowlą ochronną niehermetyczną, wyposażoną w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron
  • MDS - Definicja tych obiektów została określona przez PSP jako „miejsca doraźnego schronienia (MDS)”, które pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami.

Warstwa Czas dojazdu JRG przedstawia czas dojazdu jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (PSP) do miejsc ewentualnych interwencji. Warstwa ta umożliwia użytkownikom szybkie sprawdzenie, jak długo jednostka PSP potrzebuje na dotarcie do danej lokalizacji w przypadku zagrożenia. Przedstawione czasy dojazdu są podzielone na dwie kategorie: 8 minut oraz 15 minut. nie działań w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser