• gisplay.pl

Nowa wersja aplikacji CBDG Otwory wiertnicze

PIG-PIB udostępnia nową wersja aplikacji internetowej Centralnej Bazy Danych Geologicznych „Otwory wiertnicze”. Dzięki niej można w łatwy i intuicyjny sposób zapoznać się ze szczegółami profili stratygraficznych, litologicznych, geofizycznych oraz z innymi informacjami dotyczącymi wybranego otworu.

Nowa wersja aplikacji CBDG Otwory wiertnicze (fot. pgi.gov.pl)

Nowa wersja aplikacji CBDG Otwory wiertnicze (fot. pgi.gov.pl)

Podsystem Otwory wiertnicze Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) jest jednym z najważniejszych cyfrowych zasobów PIG-PIB. Przechowywane są w nim informacje o wierceniach wykonywanych w Polsce od końca XIX wieku do chwili obecnej. Znajdują się tu dane ze wszystkich rodzajów wierceń: badawczych, kartograficznych, złożowych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, dotyczących ciepła Ziemi i innych.

Nowa aplikacja powstała całkowicie od podstaw, uwzględniając współczesne wymagania stawiane aplikacjom internetowym. Aplikacja została zaprojektowana i wykonana przez pracowników CBDG. Przy jej budowie wykorzystano doświadczenia zebrane w trakcie użytkowania poprzedniej wersji aplikacji

Aplikacja posiada zaawansowane możliwości precyzyjnego wyszukiwania i prezentacji danych, między innymi według tak podstawowych informacji, jak: nazwa, lokalizacja, rok i cel wiercenia, ale także według rodzajów wykonanych w otworach badań geofizycznych, typów analiz fizycznych, geochemicznych, różnego typu stratygrafii, czy fragmentów opisów litologicznych.

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie poprzez jednoczesne wybranie otworów z mapy i na podstawie wszystkich dostępnych dla nich ich atrybutów. Wszystkie te oraz inne dodatkowe informacje, takie jak dokumentacje archiwalne związane z danym otworem, czy skany kart otworów po wybraniu konkretnego otworu są udostępniane w licznych zakładkach aplikacji, w tym także z możliwością ich wygodnego eksportu do plików csv. Aplikacja wykorzystuje różne mechanizmy wyszukiwania: porównawcze, pełnotekstowe i złożone z wykorzystaniem list słownikowych, a także zapytań przestrzennych.

Aplikacja CBDG Otwory wiertnicze dostępna jest pod adresem https://otworywiertnicze.pgi.gov.pl

Źródło: PIG-PIB

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser