• gisplay.pl

Wałbrzych zamawia cyfryzację aktów planowania przestrzennego wraz z budową SIP-u

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłosił przetarg na wykonanie cyfryzacji aktów planowania przestrzennego wraz z opracowaniem Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożeniem e-usług w zakresie planowania przestrzennego.

Wałbrzyski ratusz przewiduje wykonanie zamówienia w następujących etapach:

Etap 1:

  1. Cyfryzacja dokumentów planistycznych: - opracowanie warstwy dla Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP);
  2. Opracowanie warstwy przystąpień dla podjętych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia dla MPZP i SUiKZP;
  3. Opracowanie wykazu aktów planowania przestrzennego - opracowanie rejestru oraz utworzenie plików GML dla obowiązujących MPZP i SuiKZP;
  4. Opracowanie metadanych dla dokumentów planistycznych;
  5. Przekazanie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii metadanych dla dokumentów planistycznych MPZP i SuiKZP;
  6. Cyfryzacja zasobu danych przestrzennych w zakresie granic obszaru rewitalizacji Miasta Wałbrzycha, budynków i budowli ujętych w wykazie zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wałbrzycha, podziału miasta na strefy w ramach Uchwały Krajobrazowej Miasta Wałbrzycha.

Etap 2:

  1. Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie e-usług w zakresie planowania przestrzennego w ramach jednej platformy, na której będzie możliwość wyboru zakresu tematycznego. Uruchomienie i konfiguracja Systemu Informacji Przestrzennej przeznaczonego do publikowania danych przestrzennych, o których mowa w Etapie 1, danych ewidencyjnych (baza adresowa, działki ewidencyjne) oraz innych danych,
  2. Szkolenie, asysta techniczna, zgłoszenia serwisowe, aktualizacja oprogramowania, utrzymanie systemu na serwerze dedykowanym oraz serwis usługi w okresie obowiązywania umowy.

Termin składania ofert mija 30 lipca 2024 r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser