• gisplay.pl

Aktualizacja wtyczki QGIS do walidacji i kontroli danych GML

W repozytorium wtyczek QGIS umieszczono zaktualizowaną wtyczkę Walidator plików GML, wersja 1.0.7, wykonującą walidację plików GML/XML ze schematem aplikacyjnym GML oraz kontrolującą atrybuty wskazanych danych.

 Nowa wersja opracowanej przez GUGiK wtyczki zawiera zmiany w zakresie:

 • kontroli danych BDOT10k,
 • kontroli danych GESUT,
 • kontroli danych EGiB,
 • możliwości wyboru jednego lub wielu formatów raportów (np. jednoczesne wygenerowanie raportów w formatach xls i pdf),
 • walidacji plików GML map glebowo-rolniczych,
 • kontroli atrybutów danych map glebowo-rolniczych (kontrole będą rozbudowane w kolejnej wersji wtyczki),
 • możliwości wyboru wersji szablonu kontroli (wtyczka wybiera automatycznie najnowszą dostępną wersję szablonu kontroli),
 • możliwość włączenia lub wyłączenia wczytywania obiektów z wypełnionym atrybutem koniecWersjiObiektu,
 • możliwości zmiany szerokości okna wtyczki w celu odczytania pełnej treści nazw kontroli,
 • poprawy walidacji „dużych” plików GML (np. pojemność 1,4 GB),
 • generowania warstw tymczasowych z obiektami zawierającymi błędy z walidacji,
 • generowania warstw tymczasowych z obiektami zawierającymi błędy z kontroli atrybutów (geometria jest traktowana jako atrybut),
 • generowania warstw tymczasowych z obiektami wskazującymi na dziury lub nakładania się obiektów w klasach pokrycia terenu BDOT10k,
 • drobnych poprawek w generowaniu raportów w formatach xls i pdf,
 • wyłączenia formatu txt.

W celu dodania wtyczki do programu QGIS na pasku narzędzi należy wybrać „Wtyczki” – „Zarządzanie wtyczkami”. Następnie w wyszukiwarce wszystkich wtyczek wpisać  Walidator plików GML, a następnie zaznaczyć wyszukaną wtyczkę Walidator plików GMLi kliknąć przycisk „Zainstaluj wtyczkę”.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser