• gisplay.pl

Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej - mapa

W ramach współpracy GUGiK ze Strażą Graniczną w serwisie geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej”.

Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej na mapie

Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej na mapie w serwisie geoportal.gov.pl (fot. GUGiK)

Dzięki nowej warstwie możliwe jest przeglądanie zasięgu obszarów objętych czasowym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej Polski z Republiką Białorusi. Warstwa „Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej” pozwala na łatwe i szybkie zorientowanie się w zasięgu obszarów objętych zakazem, co jest szczególnie istotne dla mieszkańców oraz osób planujących podróże w rejonie strefy nadgranicznej.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2024 r. w okresie 90 dni od dnia jego wejścia w życie strefa zakazu przebywania obejmuje długość granicy w następujących odcinkach:

  • 60,67 km: w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.
  • Około 44 km: obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej;
  • Około 16 km: w rejonie rezerwatów przyrody, strefa wynosi około 2 km.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser