Niebezpieczne miejsca dla pieszych w woj. śląskim

W Geoportalu Województwa Śląskiego powstała powstał module Bezpieczeństwo, w którym udostępniono mapę wypadków drogowych z udziałem pieszych.

Mapa powstała w wyniku współpracy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i przedstawia lokalizację ponad 1750 wypadków z udziałem pieszych z obszaru województwa śląskiego z lat 2012-2015. Dla każdego wypadku można wyświetlić informacje opisowe takie jak identyfikator zdarzenia, datę i godzinę wypadku, adres, stan ofiary i umiejscowienie wypadku.

ORSIP umożliwia również wyszukiwanie zdarzeń drogowych w specjalnym formularzu na podstawie kryteriów takich jak data, nazwa gminy i powiatu, numer drogi, położenie itp.

Na mapie wyznaczono także bufory (20m, 30m, 100m, 300m) pokazujące miejsca niebezpieczne, w których wydarzyła się większa liczba wypadków. Stworzono również mapę pokazującą ilość wypadków, które wystąpiły na terenie danej gminy w latach 2012-2015.

Jak informują administratorzy systemu mapa wypadków jest ciągle rozwijana i będzie uzupełniana nowymi danymi oraz poszerzana o nowe funkcjonalności.

Źródło: ORSIP

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018