Nowa odsłona geoportalu powiatu olsztyńskiego z e-usługami

W Starostwie Powiatowym w Olsztynie zaprezentowano nowy geoportal po wdrożeniu projektu „e-mapa 2 – rozwój e-usług powiatu olsztyńskiego”.

Możliwości nowego geoportalu poznaliśmy na konferencji prasowej zorganizowanej 10 października w Starostwie. W ramach rozbudowy systemu wprowadzono wiele ulepszeń i nowych e-usług, dzięki którym m.in. uzyskamy dostęp online do aktualnych danych geodezyjnych.

- Powiat w 2014 r. wdrożył projekt „e-mapa”, który zaowocował utworzeniem geoportalu geodezyjnego, przetworzeniem danych analogowych do postaci numerycznej, założeniem ewidencji budynków i lokali. Funkcjonalność bazy danych była jednak ograniczona, szczególnie w zakresie udostępniania, aktualizowania i wymiany danych. Inwestycja sprzed kilku lat była pierwszym krokiem, za którym powinien pójść kolejny, niosący ulepszenie i rozszerzenie dostępu do usług publicznych. To też uczyniliśmy. Pozyskaliśmy na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur. Projekt rozpoczęliśmy w marcu 2018 r., w wakacje skorzystali z niego pierwsi internauci. Koszt całkowity to 4,1 mln, z czego 3,5 mln zł stanowi dofinansowanie, a ponad 600 tys. zł wkład własny Powiatu – wyjaśniła starosta Małgorzata Chyziak.

Dostęp do e-usług jest niezależny od wykorzystywanego przez klienta systemu operacyjnego, miejsca i urządzenia (komputer, laptop, tablet, czy smartfon); warunkiem jest dostęp do Internetu. Geoportal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – istnieje w nim możliwość powiększenia czcionki i zmiana kontrastu strony. Projekt realizuje też założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, czyli integracji usług i danych zgromadzonych w różnych rejestrach publicznych np. GDOŚ-u, Wód Polskich, czy Lasów Państwowych.

Jakie usługi zostały uruchomione?

  • usługi związane z udostępnieniem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydaniem wypisu,wypisu i wyrysu, wyrysu w ewidencji gruntów i budynków (głównie korzystają inwestorzy, projektanci i mieszkańcy);
  • usługi związane z procesem obsługi rzeczoznawców majątkowych;
  • usługi związane z procesem pozyskiwania informacji o obiektach zgromadzonych w bazach danych (np. dla gestorów sieci);
  • usługi uzupełniające związane z obsługą wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Link do geoportalu: powiatolsztynski.geoportal2.pl

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018