Zasięg oddziaływania wiatraków w geoportalu powiatu radomszczańskiego

Zasięg oddziaływania wiatraków w geoportalu powiatu radomszczańskiegoStarostwo Powiatowe w Radomsku udostępniło w swoim geoportalu mapy z zaznaczonymi obszarami oddziaływania elektrowni wiatrowych.

Po wejściu w życie ustawy wprowadzającej ograniczenia zabudowy mieszkaniowej z uwagi na istniejące elektrownie wiatrowe znacznie wzrosło zainteresowanie sytuacją działek budowlanych położonych w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych (określonym ustawą). Mapy z zaznaczonymi obszarami oddziaływania elektrowni wiatrowych, dla których do dnia 16 lipca 2016 roku zostały wydane przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Radomsku pozwolenia na budowę, można przeglądać na geoportalu www.radomszczanski.geoportal2.pl

Każdy zainteresowany może dzięki temu sprawdzić, czy działka, której jest właścicielem, podlega ograniczeniu z uwagi na ww. przepisy. Jednocześnie Starostwo Powiatowe wskazuje na konieczność zweryfikowania, czy przedmiotowa działka znajduje się terenie, dla którego istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, bowiem w tym przypadku działki zakazem nie są objęte.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Radomsku w oparciu o udzielone pozwolenia na budowę ww. przedsięwzięć wykonali graficzne przedstawienie odległości (od elektrowni wiatrowej), w której – od chwili wejścia w życie przepisów ustawy - mogą być zlokalizowane i budowane budynki mieszkalne oraz budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa. Wskazana ustawą odległość jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej, mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli wraz z elementami technicznymi, w szczególności z wirnikami i łopatami.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018