• gisplay.pl

Sieradz zamawia dane GIS wraz z geoportalem

Urząd Miejski w Sieradzu ogłosił przetarg na wykonanie pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego wraz z opracowaniem ortofotomapy, fotoplanów ukośnych, modelu 3D oraz serwisu internetowego do publikacji danych.

Dane pozyskane mają być dla obszaru miasta Sieradz w granicach administracyjnych, co stanowi powierzchnię 51 km2. Zamówienie obejmuje:

  • wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych miasta oraz opracowanie ortofotomapy o wielkości piksela terenowego 5cm,
  • wykonanie zdjęć ukośnych o wielkości piksela terenowego ≤ 7 cm,
  • wykonanie skaningu laserowego o gęstości 20 pkt/m² i opracowanie na podstawie pozyskanych danych Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,
  • opracowanie Modelu 3D miasta na podstawie pozyskanych danych ze zdjęć ukośnych,
  • instalację aplikacji do internetowej publikacji fotoplanów ukośnych,
  • instalację aplikacji do internetowej publikacji wszystkich ortofotomap będących w posiadaniu Zamawiającego,
  • dostawę oprogramowania klasy desktop do przeglądania zdjęć ukośnych,
  • dostawę oprogramowania klasy desktop do przeglądania Modelu 3D,
  • instalację aplikacji do internetowej publikacji Modelu 3D,

Termin składania ofert mija 17 marca 2023 r. o godz. 10:00.

Kryterium wyboru to: cena brutto - 60%, rozmiar piksela dla zdjęć ukośnych - 40%.

Ogłoszenie

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser