• gisplay.pl

Model rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomili nową stronę internetowa covid-19.icm.edu.pl prezentującą model rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce. W portalu można też znaleźć informacje dotyczące badań nad zoonozami dr Anety Afelt oraz interaktywną mapę pandemii COVID-19.

Model rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce

Stronę uruchomiło Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Model Epidemiologiczny ICM UW umożliwia przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce, a także badanie różnych scenariuszy i efektów, jakie powodują dynamicznie stosowane restrykcje administracyjne. Na stronie covid-19.icm.edu.pl można znaleźć wyniki predykcji w krótkiej skali czasowej, jak i możliwe warianty rozprzestrzeniania się epidemii w dłuższych skalach czasu i przy założeniach odpowiednich obostrzeń czy parametrów choroby.

Nad Modelem Epidemiologicznym ICM pracuje w formule non stop 12-osobowy zespół pod kierwonictwem dr Franciszka Rakowskiego. Zespół na bieżąco współpracuje z Ministrem Zdrowia, w tym Departamentem Analiz i Strategii MZ oraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Interaktywna mapa pandemii

Interaktywna mapa pandemii (ICM Interactive Pandemic Map) umożliwia porównywanie danych epidemiologicznych w odniesieniu do wielkości populacji, zasobności krajów, gęstości zaludnienia czy jakości opieki zdrowotnej. Aplikacja jest zintegrowana z danymi demograficznymi udostępnianymi przez Bank Światowy oraz Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (JHU Center for Systems Science and Engineering). Twórcą mapy pandemii COVID-19 jest Krzysztof Piwoński, absolwent Wydziału Fizyki UW, członek Zespołu Analityki Danych Lotnictwa w ICM UW, gdzie w ramach projektu SESAR (dotyczącego wdrażania innowacji w obszarze zarządzania ruchem lotniczym) zajmuje się przetwarzaniem danych, web developmentem oraz rozwojem modeli uczenia maszynowego.

Badania nad zoonozami

Nowa witryna ICM jest również podsumowaniem dotychczasowych badań dr Anety Afelt, które koncentrują się na interdyscyplinarnym zastosowaniu geografii i jej aparatu badawczego w kompleksowych analizach epidemiologicznych. Dr Afelt w marcu 2020 roku została członkiem zespołu ds. COVID-19 przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konsultantem naukowym krajowych przedstawicieli do spraw działań poświęconych COVID-19 przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych (ERC). Od 30 czerwca 2020 roku jest Sekretarzem Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Od października 2019 roku uczestniczy w grupie badawczej Espace-DEV, zajmującej się modelowaniem nisz socjoekologicznych. Laboratorium to jest afiliowane przy IRD – Institut de Recherche pour le Développement w Montpellier (Francja). Dr Afelt jest także uczestnikiem międzynarodowych projektów z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Źródło: UW

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser