• gisplay.pl

Poznaliśmy zwycięzców w I Edycji Konkursu – Minigranty im. Anny Pasek dla Kół Naukowych

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT działającego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zwyciężyli I Edycji Konkursu – Minigranty im. Anny Pasek dla Kół Naukowych.

<a href=

Zwycięzcy I Edycji Konkursu – Minigranty im. Anny Pasek dla Kół Naukowych (fot. Fundacja im. Anny Pasek)

Zwycięzcami Konkursu został zespół w składzie: Alicja Nieć, Maja Potęga, Anna Kamińska, Sandra Chrustowska, Patryk Bilski i Karol Czerwonka, studenci różnych lat na kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Opiekunem nagrodzonego zespołu jest dr Mateusz Zawadzki.

Inspiracją do opracowania zgłoszonego projektu, były dotychczasowe doświadczenia członków SKNG GeoIT w obszarze projektów dydaktycznych. W ramach nagrodzonego projektu zostanie opracowana aplikacja internetowa „Naturalne bogactwa Polski – aplikacja web-GISowa o surowcach naturalnych”. Zwycięski projekt przewiduje wdrożenie platformy e-learningu wykorzystującej zaawansowane narzędzia Systemów Informacji Geograficznej. Produkt skierowany będzie przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem będzie wspomaganie procesu kształcenia – zdobywania i utrwalania wiedzy z zakresu rozlokowania surowców naturalnych oraz ich wpływu na gospodarkę Polski.

Więcej o projekcie i nagrodzonym Zespole można znaleźć na stronie projektu: https://annapasek.org/minigranty/laureaci/

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser