Poznaliśmy zwycięzców w I Edycji Konkursu – Minigranty im. Anny Pasek dla Kół Naukowych

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT działającego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zwyciężyli I Edycji Konkursu – Minigranty im. Anny Pasek dla Kół Naukowych.

<a href=

Zwycięzcy I Edycji Konkursu – Minigranty im. Anny Pasek dla Kół Naukowych (fot. Fundacja im. Anny Pasek)

Zwycięzcami Konkursu został zespół w składzie: Alicja Nieć, Maja Potęga, Anna Kamińska, Sandra Chrustowska, Patryk Bilski i Karol Czerwonka, studenci różnych lat na kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Opiekunem nagrodzonego zespołu jest dr Mateusz Zawadzki.

Inspiracją do opracowania zgłoszonego projektu, były dotychczasowe doświadczenia członków SKNG GeoIT w obszarze projektów dydaktycznych. W ramach nagrodzonego projektu zostanie opracowana aplikacja internetowa „Naturalne bogactwa Polski – aplikacja web-GISowa o surowcach naturalnych”. Zwycięski projekt przewiduje wdrożenie platformy e-learningu wykorzystującej zaawansowane narzędzia Systemów Informacji Geograficznej. Produkt skierowany będzie przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem będzie wspomaganie procesu kształcenia – zdobywania i utrwalania wiedzy z zakresu rozlokowania surowców naturalnych oraz ich wpływu na gospodarkę Polski.

Więcej o projekcie i nagrodzonym Zespole można znaleźć na stronie projektu: https://annapasek.org/minigranty/laureaci/

Nasze patronaty

Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
Zrównoważone planowanie przestrzenne. Zmiana paradygmatów
13-14 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018