Przeglądanie chmur punktów w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono nową wersję narzędzia ,,Widok chmury punktów”.

Narzędzie to poza prezentacją danych dla wybranego miejsca, wyświetli również dane z sąsiadujących arkuszy. Dzięki szerszej perspektywie użytkownik ma możliwość przeglądania w ramach jednej sceny obiektów leżących na granicach arkuszy.

Przeglądanie chmur punktów w Geoportalu

Widok okna narzędzia Przeglądanie chmury punktów – stare miasto w Gdańsku (fot. GUGiK)

Nasze patronaty

Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021
Dzień Geodety
22 marzec 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018