Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego - nowa aplikacja ORSIP

Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego - nowa aplikacja ORSIP

W ramach geoportalu województwa śląskiego ORSIP powstała mapa zagrożenia powodziowego, która umożliwia przegląd danych dotyczących zagrożenia powodziowego w oparciu o usługę WMS udostępnianą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo aplikacja zawiera narzędzie wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków. Dodano także usługę pn.: Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), która umożliwia przeglądanie geometrii i numerów działek. W aplikacji istnieje możliwość wyszukiwania adresów nieruchomości.

Link do aplikacji

Nasze patronaty

GIScience 2021
27-30 września 2021
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
26-27.05.2021
XXI Conference of PhD Students and Young Scientists
23-25.06.2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018